אלפון המשרד

שונק גיא
מפקח מקנה -לשכה וטרינרית השפלה וההר
שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט); שירותים וטרינריים
08-9475118
08-8591012