אלפון המשרד

שרקאוי חאלד
דור
מרכז (מכוני רבייה)
דיג וחקלאות מים