אלפון המשרד

זועבי חליל
מפקח מבקר (נמל); רכז/ת בכיר/ה (הסגר מעברי הירדן)
הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
04-6482242