אלפון המשרד

חן אשר
רכז בכיר (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)
הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9754113