אלפון המשרד

חלבי האדי
תל יוסף
מנהל ענף אזורי
מחוז העמקים