אלפון המשרד

יהב נתנזון ענבל
עורכת תוכן אתרי אינטרנט השירותים הווטרינריים והגנת הצומח
אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע; מינהל ומשאבי אנוש
03-9485882
03-9485749