אלפון המשרד

בן אהרון ענבל
רכזת לשכה בכירה
לשכת המנכ"ל
03-9485532