אלפון המשרד

אגוזי ענבל
עפולה
מתכנן (תכנון)
מחוז העמקים