אלפון המשרד

אירינה פרימק
ראש ענף קביעת שאריות חומרי הדברה
שירותים להגנת הצומח ולביקורת; אגף כימיה (הגנ"צ); מעבדה לשאריות חומרי הדברה
03-9681553