אלפון המשרד

בונן איריס
עוזרת רכזת לשכה וטרנרית גליל גולן
שירותים וטרינריים; שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט); מחוז גליל-גולן
 04-6808100