אלפון המשרד

איריס אופיר
מרכזת בכירה (הסגר-מרכז)
הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9711098