אלפון המשרד

איריס אופיר
מרכזת בכירה (הסגר-מרכז)
אגף הסגר צמחים (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9711098