אלפון המשרד

שפירו ג'ימי
טבריה
מרכז ארצי (ביולוג - דגים)
דיג וחקלאות מים