אלפון המשרד

אבו זר קאסם
בית דגן
מנהל תחום (נכסים ולוגיסטיקה)
נכסים, בינוי ומשק; מינהל ומשאבי אנוש
03-9485403
03-9485721