אלפון המשרד

אקנין קרן
בית דגן
רכזת לשכה בכירה
לשכת השר