אלפון המשרד

לילא שיני חג' יחיא
מנהלת אגף א כימיה והמעבדה לתכשירי הדברה
הגנת הצומח - אגף כימיה; שירותים להגנת הצומח ולביקורת; מעבדה לתכשירי הדברה בצמחים
03-9681554
03-9681582