אלפון המשרד

אליהו ליאת
מרכזת בכירה
שירותים להגנת הצומח ולביקורת; מינהל והכשרה (הגה"צ); משאבי אנוש
03-9681504
03-9681517