אלפון המשרד

סימנוב לובה
מדור וירולוגיה (עופות)
מעבדה למחלות עופות (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9688926 ,03-9681786
03-9681739