אלפון המשרד

מרינה איינגור
מעבדה לכלבת (שו"ט); מכון וטרינרי (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9688928 ,03-9681727
03-9681730