אלפון המשרד

ד''ר פרי מרקוביץ מיכל
אפידמיולוגית
מערך בריאות עופות (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9688782