אלפון המשרד

סטורלזי נעמה
רופאה וטרינרית ממשלתית מרחב דרום
שירותים וטרינריים; מערך בריאות עופות (שו"ט)
 03-9688914