אלפון המשרד

דגמי אוהד
בית דגן
מנהל אגף א' (לוגיסטיקה ניהול נכסים בינוי
נכסים, בינוי ומשק; מינהל ומשאבי אנוש
03-9485400
03-9485851