אלפון המשרד

זיו אורי
מרכז/ת בכיר/ה (רישוי ותיעוד)
אגף הסגר צמחים (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681587
03-9681599