אלפון המשרד

ארביב אורטל
בית דגן
רכזת לשכה בכירה
לשכת השר
03-8485800