אלפון המשרד

קילשטיין פאולינה
שירותים להגנת הצומח ולביקורת (הגה"צ) - תחום שתלנות וחומר ריבוי
מרכזת תכשירי הדברה
הגנת הצומח - אגף כימיה; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681505
03-9681582