אלפון המשרד

קורן שרית
מרכזת בכירה (כספים וחשבונות)
שירותים להגנת הצומח ולביקורת; מינהל והכשרה (הגה"צ)
‎03-9683151
03-9681578