אלפון המשרד

חוסיין שדא
רכזת לשכה וטרינרית גליל גולן
שירותים וטרינריים; שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט); מחוז גליל-גולן
04-6808100 ,050-6241506