אלפון המשרד

שאדי בליק
מדריך מחוזי (עופות)
עופות
04-6489100
04-6489127

 

 

חשיבות ניקיון מערכות השתייה בלולי הודיםחשיבות ניקיון מערכות השתייה בלולי הודיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hancayot_ltipul_ofot.aspx20/05/2020 21:00:00
דגשים בתכנון מבנים לגידול מטילות לביצי מאכלדגשים בתכנון מבנים לגידול מטילות לביצי מאכלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_mivnim_gidul_metilot.aspx03/02/2020 22:00:00
בטיחות מזון (HACCP) לאורך שרשרת ייצור מוצרי הלולבטיחות מזון (HACCP) לאורך שרשרת ייצור מוצרי הלולhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_betichut_mutzri_mazon_lul.aspx01/02/2020 22:00:00
השוואת הרכב מנת הטלה על פי המטפח לעומת מנת הטלה סטנדרטית מסחרית על ביצועי קו מטילות קלות - דקאלבהשוואת הרכב מנת הטלה על פי המטפח לעומת מנת הטלה סטנדרטית מסחרית על ביצועי קו מטילות קלות - דקאלבhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/easy_line_metilot.aspx15/12/2019 22:00:00