אלפון המשרד

שחר פינקוביץ
מרכז מקצועי ראשי מחוזי (ירקות)
ירקות בשטחים פתוחים; מחוז הנגב; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
08-9920999

 

 

מחלת מגלת שורש וגבעול (פוזריום סולני - fusarium solani) בגידול פלפל מחלת מגלת שורש וגבעול (פוזריום סולני - fusarium solani) בגידול פלפל https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/fusarium_solani_in_pepper.aspx12/10/2020 21:00:00
מחלת הקמחונית בפלפל ודרכי ההתמודדות עמהמחלת הקמחונית בפלפל ודרכי ההתמודדות עמהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/candida_disease_in_pepper.aspx11/10/2020 21:00:00
ריקבון פרי פלפל בשדה זיהוי והמלצות הדברהריקבון פרי פלפל בשדה זיהוי והמלצות הדברהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/field_pepper_fruit_rot.aspx29/09/2020 21:00:00
תכשירי הדברה מורשים לשימוש בבטטה המיועדת ליצוא – 2020-21תכשירי הדברה מורשים לשימוש בבטטה המיועדת ליצוא – 2020-21https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in__sweet_potato.aspx20/09/2020 21:00:00
תכשירי הדברה מותרים לשימוש בגזר המיועד ליצוא - 2020-21תכשירי הדברה מותרים לשימוש בגזר המיועד ליצוא - 2020-21https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in_carrot.aspx20/09/2020 21:00:00
תכשירי הדברה מותרים לשימוש בתפוחי-אדמה המיועדים ליצוא - 2020-21תכשירי הדברה מותרים לשימוש בתפוחי-אדמה המיועדים ליצוא - 2020-21https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in_potatoes.aspx20/09/2020 21:00:00
תכשירי הדברה מורשים לשימוש בצנונית המיועדת ליצוא – 2020-21תכשירי הדברה מורשים לשימוש בצנונית המיועדת ליצוא – 2020-21https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in_radish.aspx20/09/2020 21:00:00
מחלת צהבון הגזר בגידול סוככייםמחלת צהבון הגזר בגידול סוככייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Yellows_disease_in_raising_carrot_Apiaceae.aspx23/06/2020 21:00:00
תחליפים לתכשיר ההדברה 'רובראל' להארכת אחסון וחיי מדף בגזרתחליפים לתכשיר ההדברה 'רובראל' להארכת אחסון וחיי מדף בגזרתחליפים לתכשיר ההדברה 'רובראל' להארכת אחסון וחיי מדף בגזרתחליפים לתכשיר ההדברה 'רובראל' להארכת אחסון וחיי מדף בגזרhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/תחליפים-לתכשיר-ההדברה-'רובראל'-להארכת-אחסון-וחיי-מדף-בגזר.aspx10/06/2020 21:00:00
רשימת תכשירי הדברה לפגעים בבטטהרשימת תכשירי הדברה לפגעים בבטטהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_batta.aspx24/05/2020 21:00:00