אלפון המשרד

שחר פינקוביץ
מרכז מקצועי ראשי מחוזי (ירקות)
ירקות בשטחים פתוחים; מחוז הנגב; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
08-9920999

 

 

רשימת תכשירי הדברה לפגעים בבטטהרשימת תכשירי הדברה לפגעים בבטטהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_batta.aspx24/05/2020 21:00:00
בחינת תכשירים לטיפול בקימחון בגזרבחינת תכשירים לטיפול בקימחון בגזרhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/kimachon_bgezer.aspx05/01/2020 22:00:00
בחינת יעילות חומרי הדברה שונים על אוכלוסיות שדה של פסילת הגזרבחינת יעילות חומרי הדברה שונים על אוכלוסיות שדה של פסילת הגזרhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_hadbara_psilat_gezer.aspx05/01/2020 22:00:00
רשימת תכשירי הדברה לפגעים בגזררשימת תכשירי הדברה לפגעים בגזרhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/reshimat_tachshiri_hadbara_gezer.aspx18/11/2019 22:00:00
רשימת תכשירי הדברה לפגעים בתפוח אדמה, ספטמבר 2019רשימת תכשירי הדברה לפגעים בתפוח אדמה, ספטמבר 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_tapuach_adama.aspx17/09/2019 21:00:00
מחלת צהבון הגזר בגידול סוככייםמחלת צהבון הגזר בגידול סוככייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Yellows_disease_in_raising_carrot_Apiaceae.aspx24/07/2019 21:00:00