אלפון המשרד

שקד יוסף כוכבא
מדריך מחוזי (שירות שדה)
שירות שדה; מחוז הנגב
03-9485315