אלפון המשרד

פרץ שמעון
בינוי משק ושירותים (שו"ט); מנהלה (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9681704
03-9605292