אלפון המשרד

שמשון שמאייב
מדריך מחוזי (מיכון וטכנולוגיה)
מיכון וטכנולוגיה; מחוז המרכז; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6303411

 

 

עגלה לנשיאת 2 שולחנות גידול בבתי צמיחהעגלה לנשיאת 2 שולחנות גידול בבתי צמיחהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/cart_for_carrying_growing_tables.aspx24/11/2018 22:00:00