אלפון המשרד

שמשון שמאייב
מדריך מחוזי (מיכון וטכנולוגיה)
מיכון וטכנולוגיה; מחוז המרכז; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6303411

 

 

פיתוח מערכת לריסוס גרברה בחממותפיתוח מערכת לריסוס גרברה בחממותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_risus_prachim_gerbera.aspx09/10/2019 21:00:00
מערכת לקיפול ופריסת חוטי הדליה במלפפוןמערכת לקיפול ופריסת חוטי הדליה במלפפוןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_nisui_melffonim.aspx09/10/2019 21:00:00
מערך למילוי נספקים לתות שדהמערך למילוי נספקים לתות שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_nisui_tut_sade.aspx09/10/2019 21:00:00
עגלה לנשיאת 2 שולחנות גידול בבתי צמיחהעגלה לנשיאת 2 שולחנות גידול בבתי צמיחהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/cart_for_carrying_growing_tables.aspx24/11/2018 22:00:00