אלפון המשרד

שירלי יצחק
רכזת לשכה
אגף פרחים והנדסת הצומח; אגף ענפי שירות; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485315