אלפון המשרד

חבר שולמית
מפקחת מבקרת נמל
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
08-6581665
08-6581929