אלפון המשרד

וייסמן סבטלנה
מרכזת חולייתנים וחלזונות
אבחון נגעי צמחים (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681568
03-9681582

 

 

זהירות חלזונותזהירות חלזונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/maamarim/Pages/zehirut_chelzonot.aspx28/03/2018 22:00:00