אלפון המשרד

תנעמי תמר
בית דגן
מנהל לשכה (שר)
לשכת השר