אלפון המשרד

טסלר עמי
בית דגן
מנהל/ת אגף בכיר/ה (מידע וקהילה)
המערך לשילוב הבדואים בנגב