אלפון המשרד

תומר בורובסקי
מרכז מקצועי ראשי (מדגה)
מדגה; מחוז העמקים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485304

 

 

איסוף דגיגי קיפון משפכי נחליםאיסוף דגיגי קיפון משפכי נחליםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Collecting_rainbow_fish-from_riverbeds.aspx16/10/2018 21:00:00
פריחות של מיקרו-אצות וחיידקים כחולים בסביבה המימית והסיכונים מהןפריחות של מיקרו-אצות וחיידקים כחולים בסביבה המימית והסיכונים מהןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/microalgae_and_bacteria_in_the_aquatic_environment.aspx13/10/2018 21:00:00
Historical and recent reductions in genetic variation of the Sarotherodon galilaeus population in the Sea of GalileeHistorical and recent reductions in genetic variation of the Sarotherodon galilaeus population in the Sea of Galileehttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Article_HistoricalAndRecentReductionsI.aspx05/09/2018 21:00:00