אלפון המשרד

שושן טובית
מנהלת תחום (תכנון כולל)
רשות לתכנון
03-9485748