אלפון המשרד

צוף בלאו
מרכזת רישוי ותיעוד יבוא
שירותים להגנת הצומח ולביקורת; הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים
03-3981581
03-9681571