אלפון המשרד

ביינה אורי
בית דגן
עוזר מנכ"ל
לשכת המנכ"ל
03-9485538