אלפון המשרד

נוסבאום אורי
בית דגן
ממונה (משאבי טבע וגורמי ייצור)
ייעוץ משפטי
03-9485502
03-9485836