אלפון המשרד

וודים חורוש
רכז בכיר מסופים (אשדוד/כרם שלום)
שירותים להגנת הצומח ולביקורת; הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים