אלפון המשרד

יעל מלר הראל
מנהלת תחום פיטופתולוגיה
הגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681534
03-9681582