אלפון המשרד

תירוש יוחאי
מנהל תחום מידע ו-GIS
רשות לתכנון; תכנון ופיתוח הכפר
03-9485484