אלפון המשרד

ששון יוחנן
אחראי פיטוסניטציה
אגף אקולוגיה (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681555
03-9681507