אלפון המשרד

אבירם יוסי
מנהל
בינוי משק ושירותים (שו"ט); מנהלה (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9681699, 03-9681787
03-9605292