אלפון המשרד

פריד סלע אדווה
רכזת בכירה (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
08-8521416
08-8524815