אלפון המשרד

בר ניצן אהרון
עפולה
מתכנן (תכנון)
מחוז העמקים
04-6489167