אלפון המשרד

אבו-ראס אחמד
מרכז בכיר אבחון נגעים בשיטות מולקולריות
הגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681543
03-9681582