אלפון המשרד

אבו-ראס אחמד
מרכז בכיר אבחון נגעים בשיטות מולקולריות
אבחון נגעי צמחים (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681543
03-9681582