אלפון המשרד

גורביץ` אלכס
מרכז ביקורת-נגב
ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
08-8532018
08-8524815